Prodavnica

Prehrambena ambalaža (456)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (375)

Oprema za čišćenje (93)

Kese i materijal za pakovanje (65)

Higijenske proizvode (39)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.