Show sidebar
SKU:27635.03

Papirna kesa sa savijanim ručkama 260х150х300 mm kraft (250 kom/pak)

4507,49 рсд
SKU:39653.01

Papirna kesa 170x70x250 mm bijela (2000 kom/pak)

5547,69 рсд
SKU:50157.01

Papirna kesa sa plitkim ručkama 240x150x320 mm bijela (250 kom/pak)

6934,61 рсд
SKU:16060.12

Papirna kesa 140x60x290 mm bijela (2000 kom/pak)

5547,69 рсд
SKU:50159.01

Papirna kesa sa plitkim ručkama 350х150х450 mm bijela (200 kom/pak)

7418,42 рсд 6379,84 рсд
SKU:48839.02

Papirna kesa 140x60x370 mm kraft (2000 kom/pak)

5547,69 рсд
SKU:42034.01

Papirna kesa sa uvijenim ručkama 320x180x370 mm bijela (250 kom/pak)

6241,15 рсд
SKU:42033.01

Papirna kesa sa uvijenim ručkama 320x180x370 mm kraft (250 kom/pak)

5200,96 рсд
SKU:28727.02

Papirna kesa sa prozorom 200(100)x60x300 mm bijela (1000 kom/pak)

5547,69 рсд
SKU:41260.04

Papirna kesa ziplock 185х120х35 kraft prozor 10 (50 kom/pak)

900,60 рсд 693,46 рсд
SKU:41260.05

Papirna kesa ziplock 185х120х35 kraft prozor 10 (500 kom/pak)

8063,50 рсд 6934,61 рсд
SKU:32310.02

Kesa za hamburgere 155х170 mm kraft (2000 kom/pak)

5547,69 рсд
SKU:41021.01

Papirna kesa sa slikom hleba 100x50x600 mm (500 kom/pak)

2311,54 рсд 2080,38 рсд
SKU:28726.03

Papirna kesa s prozorom 140(60)х60х250 mm bijela (1500 kom/pak)

6241,15 рсд
SKU:30393.02

Papirna kesa sa uvijenim ručkama 320x180x430 mm kraft (150 kom/pak)

4368,80 рсд
SKU:48839.01

Papirna kesa 140x60x370 mm kraft (2000 kom/pak)

5547,69 рсд
SKU:48861.01

Papirna kesa 175x65x250 mm kraft (3300 kom/pak)

9153,68 рсд
SKU:32381.02

Papirna kesa 220х120х290 mm kraft (600 kom/pak)

4992,92 рсд
SKU:50152.01

Papirna kesa sa plitkim ručkama 240x140x280 mm kraft (300 kom/pak)

4992,92 рсд
SKU:50153.01

Papirna kesa sa plitkim ručkama 280x150x320 mm kraft (250 kom/pak)

5393,58 рсд 4854,23 рсд
SKU:50154.01

Papirna kesa sa plitkim ručkama 320x200x370 mm kraft (200 kom/pak)

5347,17 рсд 4438,15 рсд
SKU:50155.01

Papirna kesa sa plitkim ručkama 350x150x450 mm kraft

20,80 рсд
SKU:50156.01

Papirna kesa sa plitkim ručkama 240x140x280 mm bijela (300 kom/pak)

5825,07 рсд
SKU:30393.04

Papirna kesa sa savijanim ručkama 320x180x430 mm kraft

29,13 рсд
SKU:20440.09

Papirna kesa 140х60х240 mm bijela (2500 kom/pak)

6934,61 рсд
SKU:50154.02

Papirna kesa sa plitkim ručkama 320x200x370 mm kraft (250 kom/pak)

7112,42 рсд 5547,69 рсд
SKU:53334.01

Papirna kesa 260x150x340 mm kraft (50 kom/pak)

485,42 рсд
SKU:16059.04

Papirna kesa 180x120x290 mm kraft (600 kom/pak)

4160,76 рсд
SKU:29673.01

Papirna kesa za pomfrit 115х100 mm bijela (3000 kom/pak)

4160,76 рсд
SKU:20440.03

Papirna kesa 140х60х370 mm bijela (3000 kom/pak)

8321,53 рсд