Prodavnica

Prehrambena ambalaža (478)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (421)

Oprema za čišćenje (114)

Kese i materijal za pakovanje (81)

Higijenske proizvode (47)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.