Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (62)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (790)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (540)

Oprema za čišćenje (119)

Kese i materijal za pakovanje (122)

Higijenske proizvode (62)

BIO ambalaža i propratni program (275)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.