Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (11)

Prehrambena ambalaža (224)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (98)

Oprema za čišćenje (6)

Kese i materijal za pakovanje (51)

Higijenski proizvodi (50)

BIO ambalaža i propratni program (59)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA YUG je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.