Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (96)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (810)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (544)

Oprema za čišćenje (131)

Kese i materijal za pakovanje (130)

Higijenske proizvode (63)

BIO ambalaža i propratni program (276)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.