Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (118)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (868)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (556)

Oprema za čišćenje (143)

Kese i materijal za pakovanje (141)

Higijenske proizvode (85)

BIO ambalaža i propratni program (283)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.