Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (45)

Profesionalna sredstva za čišćenje (23)

Prehrambena ambalaža (716)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (469)

Oprema za čišćenje (112)

Kese i materijal za pakovanje (108)

Higijenske proizvode (53)

BIO ambalaža i propratni program (260)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.