Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (96)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (836)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (537)

Oprema za čišćenje (131)

Kese i materijal za pakovanje (134)

Higijenske proizvode (67)

BIO ambalaža i propratni program (279)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.