Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (8)

Prehrambena ambalaža (182)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (77)

Oprema za čišćenje (5)

Kese i materijal za pakovanje (32)

Higijenski proizvodi (24)

BIO ambalaža i propratni program (57)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA YUG je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.