Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (112)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (866)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (577)

Oprema za čišćenje (146)

Kese i materijal za pakovanje (144)

Higijenske proizvode (75)

BIO ambalaža i propratni program (284)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.