Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (85)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (787)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (445)

Oprema za čišćenje (101)

Kese i materijal za pakovanje (115)

Higijenske proizvode (69)

BIO ambalaža i propratni program (230)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.