Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (118)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (884)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (594)

Oprema za čišćenje (147)

Kese i materijal za pakovanje (145)

Higijenske proizvode (83)

BIO ambalaža i propratni program (286)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.