Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (11)

Prehrambena ambalaža (198)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (93)

Oprema za čišćenje (6)

Kese i materijal za pakovanje (49)

Higijenski proizvodi (49)

BIO ambalaža i propratni program (75)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA YUG je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.